Mala škola R/C letenja !!!

Page Rank

Naučite da letite u RC klubu
Mala Ivanča

 

Na samom početku, trebalo bi da se odlučite, shodno svojim željama i materijalnim mogućnostima, za ELECTRO ili NITRO pogon na Vašem avionu za obuku, ali svakako to bi trebalo da bude neki TRAINER, visokokrilni avion, veličine od 1000/2000 mm raspona krila, uočljiv na nebu i što sporiji, sa sve četiri osnovne komande: GAS, AILERON, RUDDER, ELEVATOR.

Zbog cene se preporučuje da to bude neki RTF model (ReadyToFly), dobijete u kutiji sve što je neophodno za let, fabrički sklopljeno, uštelovano i najjeftinije.

Kod odabira RTF modela, treba obratiti pažnju na Radio stanicu, da ne bude dometa manjeg od 200-250m (PARK FLAYER), da bude na 2.4 Ghz, da ima minimum 4 kanala (GAS, AILERON, RUDDER, ELEVATOR), da ima Simulator konekciju, što većina stanica proizvedenih u skorije vreme i ima. Vrlo je bitno izabrati stanicu MODE2, koji se uglavnom koristi u Evropi i USA, LEVA palica ima komandu Gas-a (gore-dole) i RUDDER-a (levo-desno), DESNA palica komandu ELEVATORA (gore-dole) i AILERON-a (levo-desno). Ovako uprošćene stanice nisu skupe, cena im se kreće od 30 do 70 EUR. (primer: RICCS Tx4 ch i Rx6 ch)

                                                          

Obavezno je pred svaki let izvršiti kontrolu CG (CENTER of GRAVITY), tačka na avionu gde je težina izbalansirana (obično se nalazi na 1/3 krila od napadne ivice krila).

                                   

U sledećim klipovima možete pogledati osnovu instaliranja i obavezne provere rada prijemnika sa osnovnim kontrolama.

                                   

Ispravan rad kontrola (sa neutralnim trimerima) stanica MODE2 :

LEVA PALICA (GAS + RUDDER)

1. GAS, u donjem nultom polozaju kod ELECRO MODELA propeler se NE vrti, kod NITRO motora, propeler se vrti na minimalnom broju okretaja, stabilan rad, povlacenjem trimera GAS-a na dole trebalo bi da se ugasi GLOW motor.

2. RUDDER, u neutralnom polozaju RUDDER (vertikalac) stoji ravno u osi trupa aviona), ujedno upravljacki tocak aviona, prednji ili zadnji stoji takodje ravno u osi trupa aviona, pokretanjem palice u LEVO, vertikalac i upravljacki tocak se pomera u levo, avion na zemlji i u vazduhu skrece levo, pokretanjem palice u DESNO, vertikalac i upravljacki tocak se pomera u desno, avion na zemlji i u vazduhu skrece desno. Dok se vrsi obuka treba izbegavati skretanje aviona u vazduhu sa RUDDER-om, avion ide nosom na dole (treba dodavati po malo elevator na gore i aileron u suprotnom pravcu) 

                                                     

DESNA PALICA (ELEVATOR + AILERON)

1. ELEVATOR, u neutralnom polozaju ELEVATOR (horizontalac) je ravan sa repnim krilom, neutralan. Kada povucemo palicu na sebe, na dole, horizontalac se podize na gore, avion se penje, nos aviona ide na gore. Pomeranjem palice na gore, od sebe, horizontalac se spusta na dole, avion se spusta, nos aviona ide na dole, ka zemlji. Treba biti jako pazljiv sa ovom palicom, pomeranje iste je jako osetljivo i treba biti minimalno, nikako puni otkloni.

2. AILERON, u neutralnom polozaju AILERON (komande na krajevima krila ili celom duzinom krila), moraju biti poravnate sa povrsinama krila. Pomeranjem palice u levo, AILERON na levom krilu se podize, a na desnom srazmerno spusta, avion se naginje i skrece levo, pomeranjem palice u desno, AILERON na desnom krilu se podize, a na levom srazmerno spusta, avion se naginje i skrece u desno. Kod upotrebe AILERONA, u fazi naginjanja i skretanja, avion ide blago na dole, potrebno je dodati minimalno ELEVATOR na sebe, spreciti da avion ide ka dole.